วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ຸຄິດເຖິງຄົນພາກບ້້ານ

Your home. You get away from it.
ບ້ານເກີດທ່ານ ທ່ານຈາກໄປນານແລ້ວໜໍ
Parents, relatives, friends, still waiting.
ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ເພື່ອນມິດຍັງເຝັ້າລໍ
Far from home because of how much.
ທ່ານຈາກບ້ານໄປ ດ້ວຍການຫຍັງນໍ
I look forward to in every day.
ຄົນເຝົ້າລໍຄິດເຖິງທ່ານບໍ່ເວັ້ນວັນ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น